Friday, December 19, 2014

Media, SD och validitet — mina inlägg i en diskussion på Facebook

Apropå "Avpixlat som nyhetsmedium jämbördigt med de etablerade medierna": SD:s "mediekanal" Avpixlat kan knappast räknas som nyhetsmedia. Det är primärt en megafon och ett forum för SD:s trogna och har till synes ingen seriös journalistisk ambition eller förmåga. Avpixlat är väl närmast att kategorisera som en blog, där skribenterna kan föra fram sina egna idéer och förhållningssätt utan krav på opartiskhet eller seriositet, eller möjligtvis ett diskussionsforum liknande Flashback eller Ekstrabladets Nationen i Danmark. Avpixlat kan endast anses vara en källa om man tar deras grundläggande partiskhet med i bilden.

-----

Apropå skillnaden mellan SD och etablerade partier i svensk politik: SD är per definition motståndare till det svenska samhället och därigenom även till svenska medier. SD anser sig stå ovan de lagar och förordningar som styr rätten till likabehandling oavsett kön, kultur, sexualitet, etnicitet etc och allas lika värde, och de inte bara agiterar mot det som är lagstiftat (vilket givetvis är tillåtet i demokratins namn) utan flera av deras medlemmar visar dessutom i aktiva handlingar hur mycket de struntar i de normer och regler som är grundläggande i svensk lagstiftning — vilket *inte* är tillåtet — och detta har lett till att flera av dem även har fått domar för bl a hets mot folkgrupp eller våld. Att dessa ouppfostrade tölpar ofiltrerat skulle få använda media som sina megafoner vore kort sagt ganska befängt.

Med tanke på SD:s, från majoriteten avvikande, världsbild bör SD:s vansinnigheter diskuteras och sättas i ett sammanhang som fungerar i enlighet med svensk lagstiftning — och det är väl i första hand detta som media gör. En av medias uppgifter handlar i mångt och mycket om information och socialisering, att en åtminstone relativ samsyn skapas i svensk debatt — vilket väl även är i linje med det SD försöker göra, med det lilla "aber" att majoriteten av Sveriges invånare inte är intresserade av SD:s inskränkta världsbild. I enlighet med svensk lagstiftning har det svenska samhället och vi som svenska medborgare fortfarande som mål att verka för öppenhet, generositet och solidaritet med dem som har det svårt. Sveriges medier speglar detta.

Opartiskhet är generellt en utopi och inga skribenter kan med största sannolikhet vara helt neutrala, men opartiskhet är nog också omöjligt när SD:s synvinkel helt enkelt är så fel ur mellanmänskliga, lagstiftnings-, och sociala synvinklar att det i slutändan inte finns något annat val än att ta avstånd från den mot bakgrund av just den grundläggande premiss SD har för sitt partiprogram — att människor *inte* ska behandlas lika. Så länge deras bärande idé går emot Sveriges grundläggande lagstiftning kan SD:s idéer knappast accepteras vare sig av media eller majoriteten av svenska folket. Antingen måste resten av oss luras in i SD:s fålla (vilket de har försökt och i alla fall inte lyckats med ännu) och i så fall kan SD säkert ändra lagarna så att de stämmer med deras syn på världen — hemska tanke! — eller också måste SD börja agera i enlighet med svensk lagstiftning, vilket nog inte är aktuellt med tanke på att diskriminering och särskiljning är deras huvudfråga. Vem vet, kanske kommer SD och dess sympatisörer fram till att det är lättare att flytta till något land där diskriminering på godtyckliga grunder tillåts. Ryssland? Ungern?

-----

Apropå att "SD:s väljare ska lyssnas på och diskuteras med": De kan börja med att erkänna alla människors lika värde, så får vi se.

-----

Apropå att "inte alla SD:are ska dras över en kam": Om dessa inte håller med om SD:s grundläggande principer ska de kanske inte vara medlemmar i, eller rösta på, ett enfrågeparti som har det som sitt raison d'être. Lite ansvar får de ta.

-----

Apropå att "dialog är att föredra framför hat": För att kunna ha en fruktbar dialog om viktiga saker som dessa måste man dock generellt sett ha en gemensam värdegrund at utgå ifrån, i alla fall om dialogen ska leda till något gott och beständigt, och debatten på senare tid har visat att denna grundläggande samsyn inte finns mellan SD (och dess anhängare) och övriga i Sverige.

Flera har sagt att det kommande valet kommer att handla om krockande världsbilder och jag tror att dessa har rätt. Synvinklar, som inte längre endast handlar om höger respektive vänster inom politiken, står mot varandra och handlar om något djupare än "vilken grupp människor ska 'få' mest pengar efter valet"; människovärde, tolerans, och solidaritet ställs mot idén om att det skulle vara viktigt att slå vakt om "svenskheten" och "vad det kostar" att ta emot flyktingar.

De följder som den sistnämnda synvinkeln får kan lätt bli förödande för ett samhälle, med en tydlig uppdelning mellan "vi och dem" och ett ökande våld just på grund av polarisering. Min ståndpunkt har inget med hat att göra, utan är en analys av samhälleliga och politiska maktförhållanden, strukturer och dess mekanismer, där jag upplever att mjukare värden riskerar att få svårt att hävda sig i ett hårdnande samhällsklimat. Det är därför extremt viktigt att slå vakt om de demokratiska idealen och idén om alla människors lika värde. Människor kan inte tillåtas få ställas mot människor på så godtyckliga grunder. Att ingen kommer att vinna på detta är ytterligare en anledning till att sätta stopp för SD:s inskränkta världsbild så fort det bara är möjligt. Detta är, i mina ögon, den primära anledningen till att SD:s människosyn och värderingar just nu måste bekämpas med allt vi har. Ur en mänsklig synvinkel skulle det vara en katastrof för Sverige att låta SD förstöra vårt samhälle med sin rädsla och intolerans.

No comments: