Sunday, December 07, 2014

Hur tar vi oss förbi SD?

Det är fascinerande — och samtidigt oändligt betryckande — att se hur SD:s meningsfränder försöker rättfärdiga sina ståndpunkter och sina val i röstlokalen. De känner sig åsiktsmobbade av majoriteten och tycks inte förstå att yttrandefrihet inte innebär att de per automatik ska kunna stå oemotsagda.

I debatten jämför ofta SD:s meningssympatisörer diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön eller sexualitet (vilket är förbjudet enligt svensk lag) med att majoriteten av invånarna i Sverige reagerar negativt på dem på grund av de (diskriminerande) åsikter de ger uttryck för, åsikter de själva har valt att uttrycka. Aspekter som är medfödda jämställs i deras ögon därmed med åsikter och hållningar som kanske kan upplevas fasta och "medfödda", men som de facto inte har något stöd i svenska lagar och förordningar. Dessa åsikter får verbala mothugg av moraliska och etiska orsaker, de straffas inte med lagliga medel. Mig veterligen har ingen blivit fängslad på grund av avvikande åsikter i Sverige under SD:s "livstid".

Yttrandefrihetslagstiftningen i Sverige tillåter mycket riktigt att de uttrycker rasistiska hållningar, men diskrimineringslagstiftningen tillåter inte att de agerar utifrån dessa åsikter. I detta sammanhang är det också värt att poängtera att yttrandefrihetslagstiftningen även tillåter att antirasistiska åsikter förs fram, och diskrimineringslagstiftningen — som ska skydda personer med annan etnisk härkomst, eller mot orättvis behandling på grund av kön eller sexualitet — har generellt sett inga problem med den antirasistiska synvinkeln. Att markera mot rasistiska uttalanden eller åsikter är med andra ord *inte* diskriminerande. Politik och demokrati innebär en diskussion och ett stötande och blötande av åsikter — som förhoppningsvis (om vi har kloka och nyanserade politiker) utmynnar i kloka, balanserade beslut.

Dock, om, som har hänt ett flertal gånger, välunderbyggda ståndpunkter mot SD straffas med hot om våld eller faktiskt, aktualiserat våld, kan inte den demokratiska processen fungera så som det var tänkt. Hot om våld och utagerat våld — som SD:s anhängare gång på gång utövat — är det mest förödande för ett demokratiskt samhälle och det är detta som vår lagstiftning är tänkt att skydda. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att *allt* våld, oavsett om det härrör från höger eller vänster på den politiska skalan, alltid är negativt. Det bör dock kunna konkluderas att polariseringen och radikaliseringen alltid är består av två ytterligheter. När ett parti på den yttersta högerkanten agerar på det sätt det gör i form av SD blir effekten tyvärr ofta ett mer eller mindre organiserat motstånd på vänsterkanten som radikaliseras i motsvarande grad. Allt våld och hot om våld bör beivras.

I mina ögon är det dags att sikta in oss på lagöverträdelserna och stoppa både diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön och sexualitet och de hot om våld som uttalas eller ageras på av de högerextrema, primärt i avsikt att få tyst på deras meningsmotståndare.

No comments: