Saturday, October 13, 2012

The Annual Academic Ceremony

Yesterday, the annual academic ceremony took place at the Blekinge Institute of Technology and the doctor's degree was formally conferred upon me — and with that the insignia: the formal black hat, which is said to symbolise academic freedom as well as power, the doctor's ring, symbolising the faithfulness to science, and the doctor's diploma. My partake in this ceremony was intended to take place a year ago, but at that point we were too busy dealing with the aftermath of the moose accident, and in many ways I believe I appreciated going back to Karlskrona for the ceremony much more now, one year later. Yesterday was ceremonial and solemn in many ways, but at the same time it was also very interesting and fun. Below you'll find a description of my work from the BTH website (which unfortunately is in Swedish):

"Teknologie doktor Maria Bäcke disputerade i ämnet teknovetenskapliga studier den 27 maj 2011 med avhandlingen Power Games: Rules and Roles in Second Life.

Avhandlingen undersöker hur maktförhållanden i fyra olika rollspelsgrupper i Second Life skapas och upprätthålls i och med att medlemmarna spelar/tar på sig sociala och dramatiska roller. Fokus ligger på rollspelarens relation till sin (låtsas)roll, vilken är avskild från ”verkligheten”, och att agera utanför den dramatiska rollen, vilket belyser den ”verkliga” sociala och ofta politiska roll en gruppmedlem kan ta på sig. Genom att destabilisera och problematisera dikotomin mellan idén om online som overkligt och offline som verkligt, såväl som idén om att allt är verkligt oavsett kontext, försöker Maria Bäcke förstå och beskriva rollspel i en digital miljö på ett nytt sätt.

Sin grundexamen i engelska, tyska och medie- och kommunikationsvetenskap tog Maria Bäcke vid Karlstads universitet. Doktorandstudierna på BTH inleddes 2006.

Tiden vid BTH har genererat i undervisning på kurserna Gender and Technology, Digital Cultures, Media Labs, Language & Communication 2, The Time Machine, samt 3D-byggande i Second Life. Vid sidan om avhandlingen har Maria Bäcke publicerat ett antal papers inom samma ämne som avhandlingen.

Maria Bäckes avhandling kan ge spelkreatörer en större förståelse för den dynamik som skapas mellan användarna i en globaliserad social spelvärld online, men är även en studie i gruppdynamik med fokus på såväl sociala som dramatiska roller."

No comments: